Blog

De overspannen arbeidsmarkt te lijf met flexibele en creatieve omscholing

Na jaren van krapte op de arbeidsmarkt, zorgde de Corona crisis voor paniek. Tal van mensen leken hun baan te gaan verliezen. Zelfs het CPB benoemde de mogelijke stijgende werkloosheid als gevolg van covid. Maar niets bleek minder waar. De Nederlandse economie herstelde sneller dan verwacht, al blijft het nog relatief volatiel. De angst voor hoge werkloosheidscijfers is in recordtempo omgeslagen naar een overspannen arbeidsmarkt. Spanning bij werkgevers en een mogelijke remming van de economische groei is het gevolg.
De paradox van de toekomst
Dat de arbeidsmarkt eind 2021 overspannen is, is overduidelijk. De meest recente cijfers van Intelligence Group laten zien dat recruiters gemiddeld nog geen 8 sollicitaties ontvangen op vacatures. Ook de cijfers van het CBS spreken boekdelen: 126 vacatures voor elke 100 werklozen.

En toch is er hier sprake van een grote paradox. Vooral met het oog op de toekomst… Want inderdaad, er is sprake van een groot tekort, met name in functies op het vlak van techniek, online marketing, onderwijs en IT. Maar tegelijkertijd weten we dat ruim 1.6 miljoen banen gedurende de komende jaren zouden kunnen verdwijnen als gevolg van digitalisering.

Denk aan kassamedewerkers, sportinstructeurs of bijvoorbeeld receptionisten. Kortom, krapte maar ook een overschot. En er lijkt maar één oplossing te zijn voor deze paradox: omscholing. Maar is het echt zo makkelijk?


Omscholing als oplossing
De arbeidsmarkt zat anno 2019 op het kookpunt. De ‘skills gap’ tussen capaciteiten waar behoefte aan was en de capaciteiten die werklozen konden (of wilden) bieden, werd steeds groter. De hoop van velen was dat de Corona crisis, hoe heftig de daaruit voortkomende werkloosheid ook zou zijn, kon zorgen voor een verkleining van deze skills gap.

Onder andere ABN AMRO concludeert echter dat de mismatch er nog altijd is. Het eerder benoemde snelle herstel van de Nederlandse economie, speelt hierin mogelijk een belangrijke rol. Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO, zegt hierover het volgende: “Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is cruciaal, zeker voor mensen die werkzaam zijn in de sectoren die het hardst worden geraakt en waar de komende tijd naar verwachting minder werkgelegenheid is.

Om ervoor te zorgen dat werknemers gemakkelijker naar andere sectoren kunnen overstappen, moeten vraag naar en aanbod van vaardigheden op regionaal niveau beter op elkaar aansluiten”. Kortom, we moeten op zoek naar flexibele en creatieve manieren om omscholing te versnellen en versimpelen.


Flexibiliteit en creativiteit met Chapter
Met de Chapter app proberen we dit te realiseren. Zowel voor de werkzoekende die zich wil laten omscholen, als voor de werkgever die concreet op zoek is naar versterking voor zijn/haar organisatie.

De standaard omscholing zoals we dat gewend zijn, werpt in onze ogen grote drempels op die succes in de weg staan. Het mist zowel de flexibiliteit als creativiteit. Vaak vindt omscholing nog altijd plaats via langdurige opleidingen (klassikaal) met een focus op theoretische leerstof.

Voor werknemer zijn dergelijke omscholingstrajecten een flinke belasting, zeker wanneer er een gezin in het spel is. Chapter introduceert micro-learning in een ‘fun to use’ app. Gebruikers kunnen leren wanneer het hen uitkomt, al is het maar voor 20 minuutjes.

Hiermee biedt Chapter organisaties tegelijkertijd een totaal nieuwe en aanvullende talentpool, die vroegtijdig toegang geeft tot intrinsiek gemotiveerde mensen met de skills om de belangrijkste maatschappelijke transities te versnellen. Klaar om de banen van nu en de toekomst in te vullen.