Privacy verklaring

Privacyverklaring Chapter 

Jouw privacy is belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Verder houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacyverklaring lees je welke gegevens we verwerken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wat jouw rechten zijn. Heb je vragen? Laat het dan vooral weten. Wij helpen je graag.

Eerst even de administratie. Onze officiële naam is Chapter Holding B.V., maar in het kort heten we Chapter. We zijn gevestigd in Amsterdam, Fred Roeskestraat 115, 1076 EE. We staan ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder KvK-nummer 84477733. Chapter is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en verzenden van jouw persoonlijke gegevens. Dat doen we volgens de AVG en alle toepasselijke privacywetgeving. Hoe we dat doen? Dat lees je hier. 

 1. Wij zijn Chapter

Chapter is een online dienst (platform) waarmee je kunt leren, je vaardigheden in kaart kunt brengen, werkprocessen kunt verbeteren, richting kunt vinden voor je loopbaan en je je online kunt laten omscholen en matchen met een nieuwe baan (al dan niet via je werkgever c.q. opdrachtgever). 

 1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen, gebruiken en opslaan van gebruikers van onze website en app.

Er is één uitzondering: op de website en via de appvan Chapter vind je soms links naar websites van derden. Als je doorklikt en op de website van een zo’n ander bedrijf belandt, is dat bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens via hun eigen website. Het privacybeleid van Chapter is daarop dus niet van toepassing.

Deze privacyverklaring dateert van februari 2023. Chapter heeft het recht de inhoud van dit privacybeleid te wijzigen. De laatste, actuele versie van het privacybeleid vind je altijd op onze website <www.chapter.works> en is beschikbaar binnen onze app. Als we dingen wijzigen in ons beleid die voor jou belangrijk zijn, dan laten we dat natuurlijk ook op andere manieren aan je weten (bijvoorbeeld via e-mail of in de app).

 1. Welke gegevens en informatie verzamelt en verwerkt Chapter? 

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende momenten, bijvoorbeeld wanneer je (al dan niet via je werkgever c.q. opdrachtgever):

 • een Chapter-account aanmaakt 

 • betaalt voor je lidmaatschap

 • gebruik maakt van onze leer – en ontwikkelmodules

 • gebruik maakt van onze community, werkprocessen en games

 • een skills profiel en/of cv maakt binnen onze app

 • contact hebt met mogelijke partners waar je een job match mee hebt

 • contact hebt met onze klantenservice en adviseurs

Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 

Gegevens die je ons zelf hebt verstrekt

Dit zijn onder meer de gegevens die je opgeeft als je een account aanmaakt binnen ons platform. Denk daarbij aan e-mailadres en inloggegevens, maar ook je telefoonnummer, zodat we contact kunnen opnemen als dat nodig is. Zodra je verder gaat werken aan je profiel, een cv aanmaakt en gebruik maakt van onze leer – en ontwikkel modules en werkprocessen, slaan we ook andere gegevens op over jouw werk- en opleidingservaring, extra curriculaire activiteiten, werkgedrag en mogelijk een foto. Als je daarna in contact komt met andere cursisten en mogelijke partners waar je een job match mee hebt, deel je ook gegevens, waarmee we je verder willen helpen. Tot slot verstrek je ook zelf gegevens als je met onze adviseurs praat of met onze klantenservice belt of mailt.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om onze app en websites goed te kunnen laten werken, verzamelen we ook automatisch gegenereerde informatie. Daarbij moet je denken aan je IP-adres, de browser die je gebruikt en het versienummer, Internet Provider, datum en tijd, en andere pagina’s die voor of na het bezoek worden bezocht (en dat laatste wordt ook wel de Uniform Resource Locators-clickstream genoemd). 

 1. Voor welke doelen verwerkt Chapter mijn gegevens? 

Chapter gebruikt jouw gegevens alleen in de volgende gevallen: 

 • Om je toegang te geven tot het platform

 • Om jou het platform optimaal te laten gebruiken 

 • Om jouw werkgever cq opdrachtgever inzichten te verschaffen om jou en het betreffende bedrijf te helpen 

 • Om je in contact te brengen met samenwerkingspartners die jou helpen met de coach-, leer- en ontwikkel modules die binnen onze app worden gebruikt

 • Om je te matchen aan de beste baan voor jou

 • Om contact met jou te houden

 • Marketing- en communicatieactiviteiten

 1. Wat zijn de juridische gronden voor het gebruik van mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag Chapter alleen gegevens verwerken als daar een zogenaamde juridische grondslag voor is: een “verwerkingsdoel”. Chapter verwerkt alleen gegevens op grond van de hieronder genoemde juridische gronden, die wij voor de duidelijkheid ook van een korte toelichting hebben voorzien. Nog steeds abracadabra? Stuur een mailtje naar info@chapter.works.

 1. Jouw toestemming

Als je een accountaanmaakt op onze app, geef je ons toestemming om de gegevens die je aan ons verstrekt te verwerken. Die toestemming kan je altijd weer intrekken. Kijk voor jouw rechten ook hieronder bij 10. 

 1. Noodzaak voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of pre-contractuele verhouding


Als je een account aanmaakt, sluit je een overeenkomst met Chapter. Daarop zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing (https://www.chapter.works/terms). Om die overeenkomst uit te kunnen voeren, en er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je gebruik kan (blijven) maken van de app, verwerken wij de gegevens die je ons hebt verstrekt. 


 1. Een gerechtvaardigd belang van Chapter 


Dit klinkt natuurlijk erg juridisch. Maar het is makkelijk uit te leggen. In sommige gevallen vinden wij dat het “gerechtvaardigd” belang van Chapter de verwerking van jouw gegevens rechtvaardigt. Denk hierbij aan onze marketing e-mails en de beveiliging van onze website en app. 


 1. Een wettelijke plicht 

In sommige gevallen zijn wij verplicht om informatie te delen die wij tot onze beschikking hebben. Daar kunnen ook jouw gegevens tussen zitten. Een voorbeeld van zo’n situatie is een onderzoek dat door de toezichthouder wordt uitgevoerd.  

 1. Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als je precies wil lezen van welke cookies onze website gebruik maakt, klik dan hier voor ons uitgebreide cookiestatement. 

 1. Welke derden hebben toegang tot mijn gegevens? 

Jouw privé gegevens blijven privé. Dat betekent dat we je persoonlijke informatie alleen in speciale gevallen zonder jouw nadere toestemming delen. De enige partijen waarmee we zonder jouw nadere toestemming gegevens zullen delen zijn:

Aanbieders van betaaldiensten

Om de betaling van het gebruik van onze app te verwerken kunnen we samenwerken met derden die betaaldiensten aanbieden. Je merkt daar als het goed is niets van, behalve dat je misschien de naam van de betaaldienst-aanbieder op je rekeningafschrift ziet staan. Ook gebruiken we deze betaaldiensten voor eventuele fraude controle.

Onderaannemers en dienstverleners met wie we samenwerken en die we vertrouwen

Met deze partijen zullen we steeds gedetailleerde afspraken maken over hoe we jouw privacy en die van andere klanten kunnen beschermen. Bij deze partijen kan je denken aan coaches waarmee je binnen onze app in contact wordt gebracht, een bedrijf dat toegang verleent tot specifieke leer- en ontwikkel modules, jouw werkgever cq opdrachtgever of bedrijven die jou misschien wel willen aannemen. 

Toezichthouders, fiscale autoriteiten of opsporingsinstanties

Als we denken dat we verplicht zijn om jouw gegevens te delen op basis van de wet- of regelgeving.

Ook als je persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy zo goed mogelijk beschermd blijft. We werken dan bijvoorbeeld met Europese modelcontracten die speciaal voor dit soort gevallen zijn opgesteld.

 1. Hoe beveiligt Chapter mijn gegevens?  

We vinden het belangrijk dat jouw informatie goed beveiligd wordt opgeslagen. Daarbij gebruiken we uiteraard alle technieken en organisatorische maatregelen die nodig zijn om je gegevens veilig te houden en te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen we onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Ook hebben we daarover afspraken gemaakt met onderaannemers en andere dienstverleners die we vertrouwen (zie 7 hierboven).

 1. Hoe lang bewaart Chapter mijn gegevens? 

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd of dan wettelijk van ons vereist is. Bijvoorbeeld, als je jouw account verwijdert, verwijderen wij ook alle persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.  Als je een vraag hebt over de precieze bewaartermijn van bepaalde soorten gegevens, stuur dan gerust een mail naar info@chapter.works.  

 1. Wat zijn mijn rechten? 

Jij bent en blijft de baas over je eigen gegevens. Daarom heb je altijd het recht om de informatie die wij over jou hebben opgeslagen en gebruiken in te zien. Je kan je gegevens ook altijd wijzigen of verwijderen. Tot slot kan je ook altijd bezwaar maken tegen onze verwerkingen van jouw gegevens.  

Als je van deze rechten gebruik wil maken, dan vragen we je een e-mail te sturen naar info@chapter.worksmet daarin een duidelijke omschrijving van je verzoek. Ook vragen we je een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zo voorkomen we dat we je gegevens aan de verkeerde verstrekken. Maak voor de veiligheid wel je BSN-nummer onleesbaar en je pasfoto onherkenbaar. 

Ben je niet tevreden met de manier waarop je jouw privacy verzoek hebben afgehandeld? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Ik heb nog meer vragen. Waar kan ik terecht? 

Heb je nog andere vragen over ons privacybeleid? Je kan ons altijd e-mailen op info@chapter.works.