Blog

Interview met BDA opleidingen over de bescherming van het beroep PV-monteur

8 november 2023

In het kader van een recent gelanceerde samenwerking met BDA dak en gevelopleidingen, gaan we in gesprek met Paul Verkaik (directeur) en Daan de Mooij (manager opleidingen).

Waarom is het volgens BDA van belang om het beroep zonnepaneel monteur een beschermd beroep te maken?

Verkaik: ik benadruk de noodzaak om het beroep van zonnepaneelmonteur als beschermd beroep te erkennen. Dit wordt onderstreept door zorgwekkende praktijkvoorbeelden. Verzekeraars uiten ook hun bezorgdheid over niet-gecertificeerde monteurs die zich onverantwoordelijk gedragen, met zorgwekkende gevolgen voor de waterdichtheid van daken en de elektrotechnische installatie in de meterkast. De essentie van het vak, zoals het correct lezen van de meterkast, veilig werken, en het vermijden van spanningsgerelateerde risico's, moet goed worden uitgevoerd.
Verkaik: “Tja, het beschermd maken van het beroep is goed, maar het blijft wel lastig. 
Wellicht moeten we ook meer energie steken in consumenten informeren. Dat consumenten ervoor kiezen om een gecertificeerd installateur te nemen voor hun installaties. Dat is al een goeie stap die we aan het zetten zijn, maar kan nog een stuk beter.”
“In de afgelopen jaren was er een opmerkelijke toename van nieuwe partijen op de markt, waarbij snelheid en winstbejag de overhand lijken te hebben boven kwaliteit en veiligheid. Installaties vereisen echter tijd en zorgvuldigheid, waardoor BDA pleit voor gecertificeerde en vakbekwame monteurs om de wildgroei van niet-gecertificeerde installateurs tegen te gaan.”

Stel dat besloten wordt dat het geen vrij beroep meer is, wat zou dit betekenen voor de sector en in het bijzonder alle installateurs in Nederland?

Waarom het beroep niet eerder als beschermd werd erkend, wijst naar Nederland's terughoudendheid om de drempel hoog te leggen, aldus Verkaik. Als het beroep niet langer vrij zou zijn, zou dit positieve gevolgen hebben, aangezien het de zogenaamde 'dozenschuivers' zou elimineren en eerlijke concurrentie zou bevorderen. Hoewel dit gunstig zou zijn voor huidige installateurs die al werken aan veiligheid en kwaliteit, kan het ook leiden tot vertraging van de energietransitie, aangezien er mogelijk onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Hier moeten we op letten als zo’n overgang in de sector zou gaan spelen.

Zijn er voorbeelden van vergelijkbare transities in andere technische beroepen? Wat leren we hiervan?

Een vergelijkbare overgang, zoals gezien bij koolstofmonoxide-installateurs na een tragisch incident in 2012 in Huizen, waarbij het beroep werd beschermd, dient als een leerzaam voorbeeld. 
Verkaik zegt het wat direct: “Als er straks huizen afbranden door gemaakte fouten in de meterkast, dan zal Den Haag reageren en zal het een beschermd beroep worden.” 

Waarom ga je de samenwerking aan met Chapter? Wat is je visie?

De samenwerking met Chapter weerspiegelt BDA's erkenning van veranderende leerbehoeften, met nadruk op dynamisch en op maat gemaakt leren voor de moderne generatie. Dit biedt voordelen zoals flexibiliteit, herhaling en de mogelijkheid om de concentratie te behouden.BDA gelooft sterk in de effectiviteit van hybride leren, waarbij theorie en praktijk worden gecombineerd, en deze aanpak kan ook bijdragen aan snellere certificering van meer mensen. 
“Wij zijn ervan overtuigd dat die mix van theorie en praktijk goed is. Reisafstand overbruggen is dan ook een hele grote pré. On demand, in eigen tempo, met herhalen wanneer je wilt. Dat is de toekomst. Al zullen er altijd installateurs zijn die het prettig vinden om naar het klaslokaal te komen voor de theorie. Dat blijven we natuurlijk kwalitatief bieden voor mensen die juist op deze manier de focus goed kunnen behouden.”