Blog

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen: opleveringsrapport photovoltaïsche-installaties

8 januari 2024

Per 1 januari 2024 geldt de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, daarin staat dat je moet vastleggen wat je doet. Dit geldt ook voor installaties van zonnepanelen, hiervoor zijn goede formulieren beschikbaar die je kunt inzetten. 

De kwaliteit van een individueel zonnestroomsysteem kan bij oplevering gecontroleerd worden door gebruik te maken van het opleverings- en controleformulier dat door Holland Solar en Techniek Nederland samen is ontwikkeld. Dit opleverings- en controleformulier wordt vooral gebruikt voor zonnestroomsystemen op woningen. 
In ons trainingsplatform leren we je hoe je alle metingen dient uit te voeren en hoe je ze registreert!