Blog

Samenvatting van het Rondetafel Webinar 'Zo ga jij de marktdip overwinnen'

14 december 2023

'Goed opleiden leidt tot innovatie en innovatie is de manier om te blijven groeien met z'n allen' 

- Coen de Ruiter 

Op maandag 27 november organiseerden we ons eerste Rondetafel Webinar. Het centrale thema van de bijeenkomst was de huidige marktdip binnen de PV-branche. De volledige opname van het webinar, met een duur van 90 minuten, is voor iedereen beschikbaar. Voor degenen die de tijd niet hebben om het volledige webinar te bekijken, presenteren we hierbij een beknopte samenvatting.

Samen met vooraanstaande experts uit de duurzame installatiebranche, waaronder Coen de Ruiter, Twan Geurts van Kessel, Josje Damsma, Paul Verkaik, Joren Harmanny en Mike Out als tafelheer, zijn diepgaande inzichten gedeeld over de marktdip binnen de PV branche en de cruciale rol van investeren in een leercultuur in deze dynamische markt. 

Coen de Ruiter

Greenchoice

Josje Damsma

CrossOver

Joren Harmanny

Groenpand

Paul Verkaik

BDA opleidingen

Twan Geurts van Kessel

Solar Concept

Mike Out

HomeZero
De experts bespraken een aantal interessante stellingen.

Stelling: Over 3 maanden hebben PV installateurs weer volle agenda’s voor gemiddeld 2 maanden vooruit. Met andere woorden, de wachtlijsten komen terug. 

34% van de kijkers was het hiermee eens en 66% dacht dat dit nog niet gaat gebeuren. Ook aan tafel waren de meningen van de experts hierover verdeeld. 

Coen benadrukte dat zonnepanelen nog steeds een goede investering zijn, maar innovatie is nodig. Josje zag kansen in verduurzaming van sociale huurwoningen en Paul gelooft dat verduurzaming onafhankelijk is van politiek. Twan merkte op dat de markt nog groot is, zelfs zonder salderen en subsidies.

In de discussie over negatieve beeldvorming door de media en sectorcampagnes benadrukten de experts de cruciale rol van installateurs in het positief beïnvloeden van de beeldvorming. De samenvatting wees op de essentie van financiële toegankelijkheid, productinnovatie en professionalisering van de sector, met nadruk op bewustwording bij particulieren.

Stelling: Het is te vroeg voor een installateur om serieus in te zetten op thuisbatterijen en daar een succesvol bedrijfsonderdeel van te maken.

38% van de kijkers was het hiermee eens en vindt dat het te vroeg is, maar  62% was het er niet mee eens. Aan tafel waren wederom de meningen van de experts  verdeeld. 

Coen was het eens met deze stelling en gaf aan dat thuisbatterijen momenteel nog niet lonend zijn, met bestaande scepsis. De focus ligt nu meer op hybride warmtepompen.

Twan voegt toe dat 13% van de markt, de early adopters, al investeert in thuisbatterijen. Installateurs doen er goed aan zich hierop voor te bereiden, gezien 30% van de zonnepaneelbezitters interesse toont.

Het belang van installateurs om diverse diensten te leveren werd benadrukt, ook omdat het nu de tijd is om kennis over thuisbatterijen op te bouwen, gezien de dip in de markt en de groeiende interesse.
Write your awesome label here.

Stelling: Een Academy levert meer euro’s op dan het kost

86% van de kijkers zei dat het meer oplevert dan dat het kost! De expert waren het hier allemaal mee eens. 

Josje benadrukte de kracht van een leercultuur met drie essentiële punten:
1 - Het verhoogt de productiviteit en vermindert het ziekteverzuim onder medewerkers.
2- Het stimuleert innovatie en vergemakkelijkt de flexibiliteit van het bedrijf om mee te bewegen met veranderingen.
3- Het creëert loyale medewerkers die het bedrijf actief aanbevelen aan anderen.

Coen benoemde ook de waarde van erkenning binnen een leercultuur, waarbij het ontvangen van een diploma van je werkgever vertrouwen geeft en het bezitten van een certificaat trots opwekt.
Joren voegde toe dat levenslang leren niet alleen een investering is, maar ook een noodzaak. In een snel evoluerende technologische omgeving is het essentieel dat iedereen zich blijft ontwikkelen om succesvol te blijven.

Stelling: Het is een volle markt aan het worden, waardoor je met al te veel samenwerking jezelf in de vingers snijdt

Gelukkig is het grootste deel van de kijkers en alle experts het oneens met deze stelling.

In een verzadigde markt wordt schaal en kosten steeds belangrijker, waardoor samenwerking essentieel wordt voor efficiëntie en kostenbesparing. Dit is vooral van belang tenzij een bedrijf ervoor kiest zich te specialiseren in een specifiek gebied.
De uitdagingen die we kunnen aanpakken door meer samen te werken, zijn talrijk. Bedrijven werken momenteel weinig samen, terwijl er juist veel mogelijkheden zijn voor wederzijdse ondersteuning. Er werd benadrukt dat samenwerking essentieel is om als markt een sterk tegenwicht te bieden tegen het huidige negatieve sentiment en gezamenlijk een positieve impact te hebben.

Stelling: Met een verplichte certificering maak je de sector kapot, omdat het gigantisch zal vertragen

100% van de kijkers en de professionals aan tafel waren het er niet mee eens dat dit de sector kapot zal maken.

Er bestaan diverse methoden om de kwaliteit in de sector te waarborgen en dit hoeft niet noodzakelijk te leiden tot verplichte certificering; er zijn ook vele tussenliggende benaderingen mogelijk.

Er schuilt een gevaar in overmatige regelgeving en administratieve lasten: dit kan inefficiëntie bevorderen en uiteindelijk schadelijk zijn voor de sector.
Het is effectiever als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om kwaliteit te leveren in plaats van dat het hen wordt opgelegd. Het erkennen van een kloof tussen certificering en de praktijk benadrukt het belang van methoden die daadwerkelijk aansluiten bij de dagelijkse realiteit van de sector.

Hoe kun je de leercultuur toegankelijk maken? 

Mike Out sloot af met de vraag hoe we volgens de experts een leercultuur toegankelijker kan maken. De toegankelijkheid van kan worden vergroot, volgens Paul (BDA), door samenwerkingen aan te gaan, zoals in het geval van hun partnerschap met Chapter. Het in de eigen tijd kunnen volgen van leerprogramma's maakt het niet alleen eenvoudiger, maar ook flexibeler voor individuen.

We hebben een samenvattende video van het webinar beschikbaar gesteld. Deze biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste inzichten en aanbevelingen.  🎥
Write your awesome label here.

Ook je eigen Academy?

Wil jij net als een van de sprekers Joren Harmanny (Groenpand) ook je eigen Academy en daarmee toegang krijgen tot maandelijkse toolboxen, een kennisbank en formele leerlijnen? Zo kunnen jouw monteurs, dankzij onze samenwerking met BDA, een verkort traject volgen om InstallQ-gecertificeerd te worden! 
Ontdek de impact van Chapter op het verlagen van herstelwerk en het vastleggen van een uniforme werkwijze in jouw bedrijf. Plan een gratis demo, maar wees er snel bij, want onze agenda raakt snel vol aan het einde van het jaar. Mis deze kans niet om te profiteren van de voordelen die Chapter biedt voor het professionaliseren van jouw bedrijfsprocessen!

Het gehele Webinar zien?

Het gehele webinar is opgenomen en terug te kijken. Wil je de opname ontvangen? Stuur een mail naar info@chapter.works