Blog

10 fouten bij residentiële PV-installaties die tot faalkosten leiden

Door Jaap van der Velde
Hoofd Verkoop - Chapter.works

De explosieve vraag naar zonnepanelen zet de installatiebranche stevig onder druk. De capaciteitsuitbreiding bij installatiebedrijven, benodigd om aan de vraag te voldoen, brengt kwaliteit en veiligheid in het geding en leidt tot onnodige faalkosten. Dat maakt groeien niet altijd duurzaam.

En dat terwijl het merendeel van de problemen veroorzaakt wordt door terugkerende fouten. Hieronder zetten we 10 veelvoorkomende fouten bij residentiële PV-installaties op een rijtje. 

Aan het eind van dit stuk weet je precies hoe je faalkosten kunt minimaliseren en je marge kunt behouden in tijden van groei.

Wat zijn residentiële PV-installaties?

Residentiële PV-installaties zijn duurzame energie-installaties die gebruik maken van fotovoltaïsche panelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit.

Deze installaties spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de energievoorziening in woongebieden. Door zelf hernieuwbare energie op te wekken, dragen deze installaties bij aan de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
PV-installaties spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de energievoorziening

Het installeren van zonnepanelen brengt echter nogal wat risico’s met zich mee. Zo kan het zijn dat er faalkosten ontstaan als gevolg van fouten of inefficiënties en waardoor:
 • Werkzaamheden opnieuw moeten worden uitgevoerd
 • Materialen moeten worden vervangen
 • Extra arbeid nodig is
Dit alles kan voor vertragingen en extra kosten zorgen, die je natuurlijk het liefst vermijdt. 

Welke faalkosten zijn er?

Er zijn twee types faalkosten: interne en externe faalkosten. We omschrijven faalkosten als alles wat ertoe leidt dat:
 • De financiële nacalculatie van een project, vanaf de aanvraag van de klant tot en met de realisatie van de PV-installatie, niet de marge toont die was begroot (interne faalkosten)
 • Er nog herstel/reparatie/garantie werkzaamheden na oplevering voor rekening van de installateur komen (externe faalkosten)
Tel daar nog de mogelijke reputatieschade en derving bij op, en je zult begrijpen dat faalkosten een groot probleem zijn voor PV-installateurs. 

Interne faalkosten

We definiëren interne faalkosten als de kosten die een bedrijf maakt doordat er fouten worden gemaakt voordat de installatie is opgeleverd. 
 
In het specifieke geval van residentiële PV-installaties worden interne faalkosten veroorzaakt door: 
 • Materialen die niet tijdig of onvolledig/incompleet zijn besteld of geleverd
 • Constructieve problemen door onkundige opname of opname op afstand
 • Valbeveiliging en gereedschappen die niet op orde zijn
 • Kabeltracé dat niet uitvoerbaar is
 • Schade ontstaan bij boringen
 • Deel-installaties die tijdens de aanleg niet goed zijn doorgemeten
 • Omvormers die niet correct in bedrijf zijn gesteld
 • Monitoring van omvormer of productiemeter die niet online is aangemeld
 • Een verkeerd ontwerp, vaak vanwege het ontbreken van een kundige opname op locatie 
Dit zijn natuurlijk slechts een paar voorbeelden van interne faalkosten in de PV-installatie industrie. Daarnaast zijn er nog de externe faalkosten.
Zorg ervoor dat alle systemen goed doorgemeten zijn om faalkosten te verminderen

Externe faalkosten

Onder externe faalkosten verstaan we tekortkomingen van producten of diensten na oplevering. Dit betekent dus ook dat de klant hier een probleem ondervindt en ontevreden is. 

In het geval van PV-installaties zijn voorbeelden van zaken die tot externe faalkosten leiden:
 • Het gebruik van de verkeerde materialen (dakzijdig of in de meterkast)
 • Installatiefouten (dakzijdig of in de meterkast)
 • Kabelberekeningen die niet in orde zijn
 • Omvormers die niet correct gedimensioneerd zijn
 • Groepenkast die niet conform de norm is aangepast of vervangen
 • Opbrengst van systeem niet conform oorspronkelijke belofte
Zowel interne als externe faalkosten zou je te allen tijde moeten vermijden. Maar hoe ga je daar nou het beste mee om? 

Hoe verminder je faalkosten bij residentiële PV installaties?

De makkelijkste manier om faalkosten te verminderen is om een gedegen leercultuur te introduceren in jouw organisatie. Dit betekent dat je medewerkers in staat moet stellen om samen te leren. Niet alleen leuker, maar ook effectiever.
 
Daarbij is het slim om theorie van vakexperts te koppelen aan het leren in de praktijk. Als je dan ook nog eens je toolboxmeetings digitaliseert en personaliseert ben je al een heel eind. Dit kun je doen door gebruik te maken van een digitaal leerplatform als Chapter.

Hoe meer je deze leercultuur stimuleert, hoe kleiner de kans dat installateurs fouten maken die leiden tot faalkosten.

10 fouten bij residentiële PV installaties die tot faalkosten leiden

Hieronder de 10 meest gemaakte fouten bij residentiële PV-installaties die tot faalkosten leiden, in een willekeurige volgorde.

1. Vergeten van constructieve check van het dak

Het dak moet voldoende sterkte hebben om het extra gewicht van de zonnepanelen te kunnen dragen. Als er geen constructieve check wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat het dak de belasting niet aankan en kan bezwijken.

Dit kan leiden tot aanzienlijke schade aan het dak, de zonnepanelen en de rest van de woning, wat resulteert in hoge herstelkosten.

2. Materiaallijsten en ballastplan niet conform opgave fabrikant onderconstructie

Fabrikanten van zonnepanelen geven specificaties en instructies voor het gebruik van de juiste onderconstructie en bevestigingsmaterialen, zoals klemmen. Het niet volgen van deze richtlijnen kan de betrouwbaarheid, degelijkheid en veiligheid van de installatie in gevaar brengen.

Gebruik dus altijd de calculators van de fabrikanten voor het samenstellen van materiaallijsten en maken van ballastberekeningen.
Zonnepanelen die incorrect worden geïnstalleerd kunnen losraken tijdens harde wind

3. Fouten met betrekking tot connectoren

Met betrekking tot connectoren kunnen fouten zoals crossmating, het gebruik van de verkeerde knijptang en onvoldoende opbinden leiden tot faalkosten bij residentiële PV-installaties.

Crossmating verwijst naar het aansluiten van connectoren van verschillende fabrikanten zonder dat is aangetoond dat deze veilig te combineren zijn. Dit kan leiden tot verhoogde overgangsweerstanden, interne vlambogen warmteontwikkeling en in het ergste geval brand.

Het gebruik van de verkeerde knijptang kan resulteren in slechte verbindingen of beschadigde kabels, die eveneens een veiligheidsrisico vormen.

Onvoldoende opbinden van de connectoren kan leiden tot isolatiefouten en kortsluitingwat de prestaties van het PV-systeem negatief kan beïnvloeden en ook een veiligheidsrisico vormt.

4. Fouten met betrekking tot bekabeling

Ook bij de bekabeling kan er een hoop misgaan. Het vergeten om de bekabeling te coderen volgens de geldende normen en voorschriften resulteert bij inspectie in een bevinding die hersteld moet worden.

Elektrische installaties moeten duidelijk en correct worden gelabeld om identificatie en onderhoud te vergemakkelijken; zo wordt ook het risico beperkt dat strings verwisseld worden en de omvormer daardoor beschadigt. 

Onvoldoende bescherming van de bekabeling tegen scherpe randen en het niet gebruiken van buizen of goten kan leiden tot beschadiging van de bekabeling, verminderde duurzaamheid en veiligheidsrisico’s.

5. Fouten met de omvormer

Onjuiste dimensionering van de omvormer kan resulteren in een systeem dat niet het volledige potentieel van het panelenveld benut. Verder kan het invoeren van een verkeerde landensetting in de omvormer ertoe leiden dat de omvormer bij bepaalde netspanning te snel wordt afgeschakeld.

Daarnaast is het van essentieel belang om de omvormer op een veilige en geschikte ondergrond te monteren, zoals een niet-brandbare wand of beugel, om brandincidenten te voorkomen.

Tenslotte kan het niet activeren van vlamboogdetectie in de omvormer ernstige consequenties hebben bij een vlamboog. Omvormers met vlamboogdetectie kunnen dit soort incidenten opsporen en onmiddellijk de stroomonderbreking activeren om de veiligheid te waarborgen.

6. Onjuiste behandeling van de meterkast

Met betrekking tot de meterkast kunnen de volgende fouten leiden tot serieuze faalkosten bij residentiële PV-installaties:
 • Overbelasting van automaten en werkschakelaars
 • Foutieve berekening van lopende stromen
 • Onjuiste beveiliging van de PV-groep
 • Het niet goed bevestigen van AC-bekabeling
 • Het überhaupt niet uitvoeren van metingen

7. Niet inmeten van het ontwerp

Tijdens de installatie van een PV-systeem kunnen onvoorziene obstakels zoals leidingen, schoorstenen, afvoeren of andere installaties in de weg staan. Als het ontwerp niet in het werk wordt ingemeten, kunnen deze obstakels over het hoofd worden gezien, waardoor er tijdens de installatie onverwachte problemen ontstaan. 

Installateurs moeten dan mogelijk ter plaatse aanpassingen doen aan het ontwerp, extra materiaal bestellen of alternatieve installatiemethoden vinden om deze problemen op te lossen. Dit kan weer leiden tot vertragingen, extra werk en extra kosten.

8. Schade door aanleg inpandig kabeltracé

Het aanleggen van een inpandig kabeltracé vereist zorgvuldige planning en uitvoering. Bij boringen door vloeren moeten leidingzoekers gebruikt worden om schade aan water-, gas- of elektraleidingen te voorkomen. 

9. Onvoldoende veiligheidsvoorzieningen

Wanneer de vereiste veiligheidsvoorzieningen ontbreken, kan het werk bij controle door de Arbeidsinspectie worden stilgelegd en kunnen boetes worden opgelegd. 
Dit resulteert in vertraging in het project, hogere arbeidskosten en aanzienlijke financiële impact.
Zorg er altijd voor dat de veiligheidsvoorzieningen op orde zijn

Los van de vertragingen zorgt dit natuurlijk ook voor significante veiligheidsrisico’s bij jouw werknemers (of anderen in de omgeving!). 

Het niet treffen van adequate veiligheidsvoorzieningen bij werken op hoogte of het ontbreken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kan leiden tot ernstig letsel of zelfs fatale ongevallen voor de werknemers die betrokken zijn bij de installatie. 

10. Vergeten te controleren, documenteren en inspecteren

Het controleren van het werk en de materialen tijdens en na de installatie is essentieel om de kwaliteit van het PV-systeem te waarborgen. 

Het vergeten van deze controle kan leiden tot fouten, gebreken of onjuiste installaties die de prestaties en levensduur van het systeem kunnen beïnvloeden. Hierdoor kijk je weer aan tegen mogelijke extra kosten voor reparaties, vervangingen of verlies aan energieopbrengst.

Ook heb je te maken met wettelijke voorschriften en richtlijnen betreffende documentatie en inspectie. Voldoe je niet aan deze wettelijke voorschriften dan kan dit tot aanvullende werkzaamheden leiden die onder installatiegarantie moeten worden uitgevoerd.

Ook faalkosten minimaliseren bij jouw PV-installatieprojecten?

Wil jij er ook voor zorgen dat jouw installateurs altijd op de hoogte zijn van de laatste (veiligheids)ontwikkelingen in de duurzame installatiebranche? Hiermee kun je je faalkosten op efficiënte wijze minimaliseren.

Probeer Chapter, het leerplatform waarmee je jouw personeel traint en waardoor zij altijd veilig en kwalitatief aan het werk gaan. Maak van al jouw junior monteurs binnen no-time complete vakmensen. En worden jouw senior medewerkers nóg beter in hun vak.